Φωτογραφίες από τους 3ους Αγώνες Δρόμου Αμαρουσίου - Σπύρος Λούης - 2016
5 χλμ - 3οι Αγώνες Δρόμου Αμαρουσίου - Σπύρος Λούης - 201610 χλμ - 3οι Αγώνες Δρόμου Αμαρουσίου - Σπύρος Λούης - 2016