• Τελευταία φωτογράφιση: Ladies Run στη Βουλιαγμένη!

• Φωτογράφιση: Puma City Runs, στη Κηφισιά!

Έκπτωση 50% σε αγορά άνω των δύο φωτογραφιών για τους αγώνες 2013-2014. Καταχωρήστε τον κωδικό "fotocoupon" (χωρίς τα εισαγωγικά) στο πεδίο Coupon Code, για να ισχύσει η έκπτωση.

Εκτύπωση των δρομικών σας στιγμών και σε φωτογραφικό χαρτί 15x22 εκ.