Ακολουθήστε τα βήματα των δύο παρακάτω βίντεο για αγορά φωτογραφιών από διαφορετικούς φακέλους (σημεία) και παράκαμψη δημιουργίας λογ/μού.

Οδηγίες αγοράς

shop slideshow