Φωτογραφίες από τον αγώνα Ziria Skyrace 2017
10 χλμ - Scale Ziria - Ziria Skyrace 201730 χλμ - 1ο Σημείο - Ziria Skyrace 201730 χλμ - 2ο Σημείο - Ziria Skyrace 201730 χλμ - 3ο Σημείο - Ziria Skyrace 201730 χλμ - 4ο Σημείο - Ziria Skyrace 2017Γενικές - Ziria Skyrace - 2017