Λιμνοθάλασσα στο Αγκίστρι

Λιμνοθάλασσα στο Αγκίστρι