Αρχή 8 κ' 22 χλμ - Poikilo Rocky Mountain 20168 χλμ - Poikilo Rocky Mountain 201622 χλμ - Poikilo Rocky Mountain 2016