Φωτογραφίες από το Pearl Izumi Mountain Cup στο Κυρονέρι - 2016
piz15kr10001piz15kr10002piz15kr10003piz15kr10004piz15kr10005piz15kr10006piz15kr10007piz15kr10008piz15kr10009piz15kr10010piz15kr10011piz15kr10012piz15kr10013piz15kr10014piz15kr10015piz15kr10016piz15kr10017piz15kr10018piz15kr10019piz15kr10020