Φωτογραφίες από τα 14α Βελερεφόντεια 2014, στη Νέα Μάκρη!
---------------
vel13g_001vel13g_002vel13g_003vel13g_004vel13g_005vel13g_006vel13g_007vel13g_008vel13g_009vel13g_010vel13g_011vel13g_012vel13g_013vel13g_014vel13g_015vel13g_016vel13g_017vel13g_018vel13g_019vel13g_020