Φωτογραφίες από τον αγώνα: The TOC Merrython 2016.
Οι φωτογραφίες του ίδιου αγώνα για το 2017 βρίσκονται εδώ..
161211a0001161211a0002161211a0003161211a0004161211a0005161211a0006161211a0007161211a0008161211a0009161211a0010161211a0011161211a0012161211a0013161211a0014161211a0015161211a0016161211a0017161211a0018161211a0019161211a0020