Φωτογραφίες από τα 3500μ του 3ου Αγώνα Λεύκτρων.
lef13-77lef13-78lef13-79lef13-81lef13-82lef13-83lef13-80lef13-84lef13-85lef13-86lef13-87lef13-88lef13-89lef13-90lef13-91lef13-92lef13-93lef13-94lef13-95lef13-97