Φωτογραφίες από το Poikilo Rocky Mountain 2015.
poik15122_0001poik15122_0002poik15122_0003poik15122_0004poik15122_0005poik15122_0006poik15122_0007poik15122_0008poik15122_0009poik15122_0010poik15122_0011poik15122_0012poik15122_0013poik15122_0014poik15122_0015poik15122_0016poik15122_0017poik15122_0018poik15122_0019poik15122_0020