Φωτογραφίες από τον 36ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθηνών.
var12-2var12-1var12-3var12-4var12-5var12-6var12-7var12-8var12-9var12-10var12-11var12-12var12-13var12-14var12-15var12-17var12-18var12-16var12-19var12-21