Φωτογραφίες από τη διαδρομή Fun 5km - Taygetos Challenge 2014, στην Καρδαμύλη.
Οι φωτογραφίες του Taygetos Challenge 2018 βρίσκονται εδώ.
---------------
tc21-0075tc21-0076tc21-0078tc21-0086tc21-0087tc21-0088tc21-0093tc21-0096tc21-0097tc21-0099tc21-0100tc21-0105tc21-0106tc21-0108tc21-0109tc21-0110tc21-0111tc21-0112tc21-0113tc21-0114