Φωτογραφίες από τον 4ο Αγώνα Λεύκτρων στο κάμπο της Βοιωτίας.
l3g0001l3g0002l3g0003l3g0004l3g0005l3g0006l3g0007l3g0008l3g0009l3g0010l3g0011l3g0012l3g0013l3g0014l3g0015l3g0016l3g0017l3g0018l3g0019l3g0021