Φωτογραφίες από τα 14α Βελερεφόντεια 2014, στη Νέα Μάκρη!
---------------
vel13m_001vel13m_002vel13m_003vel13m_004vel13m_005vel13m_006vel13m_007vel13m_008vel13m_009vel13m_010vel13m_011vel13m_012vel13m_013vel13m_014vel13m_015vel13m_016vel13m_017vel13m_018vel13m_019vel13m_020