Φωτογραφίες από το Poikilo Rocky Mountain 2015.
poik1528_0001poik1528_0002poik1528_0003poik1528_0004poik1528_0005poik1528_0006poik1528_0007poik1528_0008poik1528_0009poik1528_0010poik1528_0011poik1528_0012poik1528_0013poik1528_0014poik1528_0015poik1528_0016poik1528_0017poik1528_0018poik1528_0019poik1528_0020