Φωτογραφίες από τον 2ο Αγώνα Δρόμου στη Λίμνη Μπελέτσι - 2015.
Οι φωτογραφίες του 2016 βρίσκονται εδώ.
Οι φωτογραφίες από τον 4ο Αγώνα του 2017 βρίσκονται εδώ.
limbel15g_0001limbel15g_0002limbel15g_0003limbel15g_0004limbel15g_0005limbel15g_0006limbel15g_0007limbel15g_0008limbel15g_0009limbel15g_0010limbel15g_0011limbel15g_0012limbel15g_0013limbel15g_0014limbel15g_0015limbel15g_0016limbel15g_0017limbel15g_0018limbel15g_0019limbel15g_0020