Φωτογραφίες από τον αγώνα της Transition Sports : Sprint και Ολυμπιακό Τρίαθλο
161016b001161016b002161016b003161016b004161016b005161016b006161016b007161016b008161016b009161016b010161016b011161016b012161016b013161016b014161016b015161016b016161016b017161016b018161016b019161016b020