Φωτογραφίες από τον 34ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ
Οι φωτογραφίες από τον 35ο Αγώνα του 2017 βρίκσονται εδώ.
161127b0001161127b0002161127b0003161127b0004161127b0005161127b0006161127b0007161127b0008161127b0009161127b0010161127b0011161127b0012161127b0013161127b0014161127b0015161127b0016161127b0017161127b0018161127b0019161127b0020