Φωτογραφίες από τον 4ο Αγώνα Λεύκτρων στο κάμπο της Βοιωτίας.
l10g0021l10g0022l10g0023l10g0024l10g0025l10g0026l10g0027l10g0028l10g0029l10g0030l10m0001l10m0003l10m0005l10m0008l10m0009l10m0013l10m0014l10m0016l10m0017l10m0018