Φωτογραφίες από το 5ο Day Run Γύρος Δάφνης - Υμηττού.
gdy20005gdy20006gdy20007gdy20008gdy20009gdy20010gdy20011gdy20012gdy20013gdy20014gdy20016gdy20017gdy20018gdy20019gdy20020gdy20021gdy20022gdy20024gdy20025gdy20026