Φωτογραφίες από το σημείο που βρίσκεται λίγο πριν την πύλη του Πανεπιστημίου, κοντά στο νεκροταφείο Ζωγράφου.
zog-1zog-2zog-3zog-4zog-5zog-6zog-7zog-8zog-9zog-10zog-11zog-12zog-13zog-14zog-15zog-16zog-17zog-18zog-19zog-20