Φωτογραφίες από τα 5α Διδασκάλεια στα Αθίκια Κορινθίας.
______________
5didg00015didg00035didg00045didg00055didg00065didg00075didg00085didg00095didg00105didg00115didg00125didg00135didg0014