Αναζητήστε τον εαυτό σας και μετά την φωτογραφία με αριθμό 180429F0484, που ξεκινάει η δεύτερη στροφή της μεγάλης διαδρομής.
180429F0001180429F0002180429F0003180429F0004180429F0005180429F0006180429F0007180429F0008180429F0009180429F0010180429F0011180429F0012180429F0013180429F0014180429F0015180429F0016180429F0017180429F0018180429F0019180429F0020