φωτογραφίες από τον 1ο αγώνα δρόμου ξυλοκάστρου!
1xil152_00011xil152_00021xil152_00031xil152_00041xil152_00051xil152_00061xil152_00071xil152_00081xil152_00091xil152_00101xil152_00111xil152_00121xil152_00131xil152_00141xil152_00151xil152_00161xil152_00171xil152_00181xil152_00191xil152_0020