Φωτογραφίες από τον αγώνα: Το Δεκάρι του Πάρκου 2017.