Φωτογραφίες από τον 34ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ
1η Κάμερα - 34ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ2η Κάμερα - 34ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ