Φωτογραφίες από τον αγώνα στην Πεντέλη - 2016!
erp161020001erp161020002erp161020003erp161020004erp161020005erp161020006erp161020007erp161020008erp161020009erp161020010erp161020011erp161020012erp161020013erp161020014erp161020015erp161020016erp161020017erp161020018erp161020019erp161020020