Φωτογραφίες από τον αγώνα στην Πεντέλη - 2016!
erp161010001erp161010002erp161010003erp161010004erp161010005erp161010006erp161010007erp161010008erp161010009erp161010010erp161010011erp161010012erp161010013erp161010014erp161010015erp161010016erp161010017erp161010018erp161010019erp161010020