Φωτογραφίες από τον 17ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Άλσους Δαφνίου - 2016
Εκκίνηση - 17ος Λαϊκός Αγώνας Άλσος Δαφνίου - 2016Διαδρομή - 17ος Λαϊκός Αγώνας Άλσος Δαφνίου - 2016